alfabet van de erotische ellende – a

[noot: bij elke letter van  het “Alphabet of erotic Misery” staan 9 Nederlandse woorden (sommige ervan zijn neologismen). deze serie  gebruikt deze woorden op lyrische wijze in  korte teksten, waar vaak ook verwezen wordt naar de bisterschilderingen van de letter in kwestie, die soms ook verwijzingen bevatten naar andere Realiteiten.]

a, zoals in alfa

AoEM-A_detail
Die  blinde God van ons,  die  kosmische azijnzeiker die William Blake zo treffend weergaf: op handen en voeten, sleurende aan een of ander acefaal monster, een staal van Zijn creatie. De maden druipen uit zijn onderrug, zijn weggevreten kont. De wereld is de wereld is de wereld & de wereld is rood & vurig & amorf. Zijn dode, aberrante blik beloert Zichzelf, eerst met Zijn ondoorgrondelijke Woede, & dan verstijft zijn Worden, in het volle Besef van zijn Daad, tot een geheel athymisch Zijn, het Al van dit gruwelijke verderf.

Hij is het licht  vergeten, het Woord dat Hij was. Alles wat bij Hem is, verdwijnt in Zijn Niets.

Hij, de volmaakte Asman van ons fameus humaan abattoir, wij,  de meest beestachtigen onder Zijn schepsels. Zijn Wijsheid, dat oneindige, eeuwige Tapijt waaronder wij middels smeken en bidden al ons falen, al onze wandaden als stof wegmoffelen, want tot stof zullen wij wederkeren, toch?

Bid maar, smeek maar, laat ons Hem onze offers zien, het meesterschap van onze wetenschap, de geuren van onze gassen en wierook, gooi  de splinters van onze machtigste bommen Zijn hemel in.

God is tijdloos en atretisch uit het Niets geboren. Zijn Lichaam kent geen opening. Hij is een infiniet Begin, de Alfa van het Niets dat immer weer vergaat tot Niets & aan Zichzelf geen Einde ziet. Er is geen zin, geen doel, geen telos. Hij is Er. Zijn Wezen is perfectie, is goddelijk atelisch.

Alphabet of Erotic Misery – K

AoEM-Kdv 2014, bister and ink on paper, A4

The Neue Kathedrale des eotische Elends  (NKdeE) founded by dv in 2004 has it’s own mythology, philosophy, religion and language. It’s language is traditionally written in the letters of the NKdeE Schoonschrift, a very sophisticated system of phonetic and phonological correlations. This alphabet of erotic misery is used more commonly  among it’s more marginal, less educated members, but due to the increasing popularity of post-literate and pornographic means of communication, we have now chosen to share it’s poignant depth with you. Any information on the NKdeE can be found on the very global database (metaphorically know as the the internet) that you are now consulting. You could try using Google, or Yahoo, or even the Microsoft Thing. Nothing is forever lost!

A: https://vilt.wordpress.com/2013/04/20/collabcing_a
B: https://vilt.wordpress.com/2013/04/20/collabcing_b/
C: https://vilt.wordpress.com/2013/04/21/collabcing_c/
D: https://vilt.wordpress.com/2013/04/23/collabcing-d/
E: https://vilt.wordpress.com/2013/04/30/collabcing_e/
F: https://vilt.wordpress.com/2013/05/02/collabcing_f/
G: https://vilt.wordpress.com/2013/05/12/collabcing_g/
H: https://vilt.wordpress.com/2013/05/28/alphabet-of-erotic-misery-h/
I: https://vilt.wordpress.com/2013/06/01/alphabet-of-erotic-misery-i/
J: https://vilt.wordpress.com/2013/06/02/alphabet-of-erotic-misery-j/
K: https://vilt.wordpress.com/2014/01/05/alphabet-of-erotic-misery-k/

collABCing_a

collabcing_a

dv 2013, pen and bister on paper, A4

The Neue Kathedrale des eotische Elends  (NKdeE) founded by dv in 2004 has it’s own mythology, philosophy, religion and language. It’s language is traditionally written in the letters of the NKdeE Schoonschrift, a very sophisticated system of phonetic and phonological correlations. This alphabet of erotic misery is used more commonly  among it’s more marginal, less educated members, but due to the increasing popularity of post-literate and pornographic means of communication, we have now chosen to share it’s poignant depth with you. Any information on the NKdeE can be found on the very global database (metaphorically know as the the internet) that you are now consulting. You could try using Google, or Yahoo, or even the Microsoft Thing. Nothing is forever lost!

A: https://vilt.wordpress.com/2013/04/20/collabcing_a
B: https://vilt.wordpress.com/2013/04/20/collabcing_b/
C: https://vilt.wordpress.com/2013/04/21/collabcing_c/
D: https://vilt.wordpress.com/2013/04/23/collabcing-d/
E: https://vilt.wordpress.com/2013/04/30/collabcing_e/
F: https://vilt.wordpress.com/2013/05/02/collabcing_f/
G: https://vilt.wordpress.com/2013/05/12/collabcing_g/
H: https://vilt.wordpress.com/2013/05/28/alphabet-of-erotic-misery-h/
I: https://vilt.wordpress.com/2013/06/01/alphabet-of-erotic-misery-i/
J: https://vilt.wordpress.com/2013/06/02/alphabet-of-erotic-misery-j/
K: https://vilt.wordpress.com/2014/01/05/alphabet-of-erotic-misery-k/