taal


curla

Donker & rood is alles dood in mij
Volmondig stilte, begrepen heelal
Vergeten leven, alles ging voorbij
De wereld is jouw wereld & ik val
Dronken torende in het diepe dal.
Zwart & zacht is de nacht. Einde verhaal.
Niets wordt met niets & niets verzacht, de taal
Is vriend & verraad, een plaag die herhaalt
Hoe diep in ons de dood begon, hoe kaal
Het afgrijzen, hoe niets om niemand maalt.

marionet


Jij krast mij uit & raakt mij in mij aan
& Knipt de draden door van mij in mij,
Jouw verbanden vergeten hun bestaan,
Jij leeft mij uit & alles is voorbij,
Ik ben niet ik, ik voel  niets aan mijn zij:
Ik ben een gril, het was niet eens april.
Ik leg mij bij jouw leegte neer, Je zei
Dat je niets van mij, hem & alles wil.
Ik ben  er aan, mijn letters zijn getij.

 

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

here


life is ending ending all
of life is ending all my life
is ending ending all is
ending ending

there is

no end, yet all is ending
ending life is ending life
& life is ending life is
loss of life

only love is making
love in making love
is making love, my love
is here and life

is ending ending
nothing’s here &
all is ending

here.

tien aan mijzelf


Uw wereld is de mijne niet, ik heb
Mijn angst in deze woorden omgezet
Ik spreek mij vrij, gevangen in dit web
Dat mij tot mij verdaagt: hier is uw wet,
Ik ben daartegen slechts een zwak verzet,
Een talmen in ‘t lijf, spijt die overblijft
Omdat mijn zijn in u wordt ingelijfd.
Toch, al uw letters zijn zo laf & krom
Het is uw taal die faalt of overdrijft:
Ik draai mij liever naar mijn liefde om.

maan


voor m,g,

Haar ogen zee die in mijn ogen strandt
Haar lippen wijn die om mijn lippen spoelt
Haar oren krullen krullend in mijn hand
Haar haren goud voor goden bedoeld
maar hun strelen wordt door mij gevoeld.
Zij is mijn maan, ik laat haar schijnen staan
Wanneer mijn licht van u is heengegaan:
U krijgt het zicht, het stralen van haar huid,
Ik ben tot diep als zon in haar gegaan,
Haar zuchten is van sterren het geluid.

 

woord


sneeruwVoor m.g.

Ik ben een eind gegaan doorheen het veld.
   Ik zag bijna de weidse overkant,
Maar iets behield het neigen naar geweld,
De diepe wens dat alles werd tot zand,
Dat niemand ooit bevrijd was aanbeland:
De wreedheid die mij in ons verstrengt
Tot niets dan vorm, een masker voor de vent.
   Ik zal uw dag betreden als een zon,
Ik breek u aan nu u nog duister bent,
Ik word uw woord waarin het licht begon.

fataal


boom

voor m.g.

Ik hang met honderd draden aan u vast,
Uw lach. uw lijf, het stralen van uw haar
De volle maan die roert in mij, de last
Van uw omstandigheid, hoe ik niet daar
Kan zijn, hoe ik er ben in elk gebaar.
Ik drijf met alle zinnen weg van u
Elk woord is een fataal gebrek aan nu
De tijd heeft mij van uw gelaat ontdaan
De leegte is dan groots & continu
Ik wil terug geheel in u bestaan.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Plots


voor m,g.

Doorheen de ogen der omwonenden
Met dol de dreun der maatschappij in mij
Mijn woord wordt wet, zichzelf verschonende
In mijn denken  rechtgezet & vrij, blij
Dwars door nijd & los van spijt, zo is mij
Uw zon gegeven, zo plots & blakend
Is uw reine huid een werelds baken
In dit rijmend graf & erfenis:
Het zachte rimpelen van het laken,
Uw liefde die mijn lot & haven is.

Wespelaar, eerder deze dag.

alles


Het lijden is van die aard dat het lijden het lijden versterkt tot het onontkoombaar beleden wordt & alles ontsnapt aan de wilskracht van de lijdzame die zich neervlijt in het leed, het leed omarmt als een geliefde, het zwarte kleed dat leegte belooft, stilte geeft, teloor gaat in het verdwijnen van de lijdzame, implosie van het ego, de overbodigheid van de constructie in het zicht van de einder. Hoe onbereikbaar toch blijft het kille punt nul. Shit.

Leed is een verslaving, pijn is een drug. Een kleine krullenbol & zijn voetballend vriendje worden aan flarden geschoten door een dronken piloot, echte mannen schieten mensen uit de lucht. Ik wil de tranen drogen, verdriet snuiven met een honderd euro biljet. Ik steek met goesting mijn hand in het vuur dat ik ben. De flanken der bergen brand ik af, het duingras in de duinen, de droge algen in de lekke rivieren.

Mijn blonde gladiolen wiegen in de zomerwind. Frêle bloemblaadjes raken de bewogen lucht, de goden strelen het aardoppervlak. Er is een liefde in mijn ziel die mij in mij verdwijnen doet. Mijn wereld is een klaproos in het branden van de zon. Alles is alles, alles is goed.

zucht


ishtar

voor m.g.

Zo woest ik  word van verlangen & gij
Uzelf niet bent & ver van mij, & dat
Wij wij zijn & dat ik u vind zo diep in mij
& Dat ik niet meer slaap & drink & wat
Gij mij verwijt  niet is, dit is, of dat:
Zo zonder woorden wil ik  overgaan
In u & niet meer hoeven te bestaan
Zo ledig wil ik wonen in uw huid
Zo stram & strak wil ik in u bestaan,
Zo louter klank, die zucht is ons geluid.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

butterfly effect


voor m.g.

spajeHonduras

In de storm waarvan ik oog ben, stille
Kern van het gebeuren, mijn vlakke hand
Op het hout van de tafel, de kille
Diepte in mijn blik, mijn ledig land
Dat raast om mij, in zichzelf verzandt,
In de hel die ik aanricht in uw lijf
In het gemis waarin ik staande blijf
In de daad die aan mijn woord ontgaat staat
Strak & klaar jouw naam paraat, & ik wrijf
Jouw letters open tot hun vlinderstaat.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

maya


voor m.g.
LO_2010_001

Hier, in  de lege pracht van mijn bestaan
Omgord door de repen doek van het kwaad
Betekend met de letters van de waan
Geketend aan de regels van de haat
Komt plots een vleugel los, een vlinder laat
Zich de grond ontvallen, vouwt het open
Waar het was, waarom wij blijven hopen
& Alles komt in mij & jou terecht
& Ik laat de woorden uit mij lopen
& De wereld wordt weer vol & echt.

 

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

lam


voor m.g.

oploop

Engel, jij raakt mij aan waar ik niet ben
Jij maakt het schone in mij klaar & waar
Jouw wereld is een wereld die ik niet ken
Ik ben zo reddeloos verloren daar
Jouw zijn is mij een schitterend gevaar.
Ik was mijn duister zo intens gewend
Ik stond te brullen daar als echte vent
In vuur & vlam voor liefde die nooit kwam.
Nu geef jij mij jouw hemel als present
Ik sta perplex, jouw strelen maakt mij lam.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

 

angelisch-diabolische dialoog (1)


hForHelp

angelica

Hoe miserabel is dit mirakel?
Slaapdoos, stoefdoos, een levenloze roos
Bier wordt wijn wordt bier als  bij parabel:
De duivel opende Pandora’s doos
Hij vond de lage engel die hij koos
Gebroken vleugels, pijn van het landen.
Oh wonder der woordloze verbanden
Duivel en engel in deez’ aardse hel
Laat ons samen in’t Heilig Vuur branden
Genot beknot tot miserabel spel.

diabolo

De ellende is ons wonderbaarlijk
De erotiek brengt ons bij het raadsel
Het mysterie wordt lust onbedaarlijk
De waarheid is veelvoud, elke zaadcel
Is van liefde het hernieuwde maaksel.
Oh Engel die ter aard gevallen is
Ik streel jou waar de band gebroken is
Met hemels die ik haat, waarvan jij praat
Dat schone waar de lust verbannen is:
‘k Geef parels vuur voor tranen die je laat.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

 

wonder


LO_2009_004voor m.g.

De vormen zijn de vormen in de vormen
Die elkaar betasten & omarmen
Tot zij vormen worden zonder normen
Want elk woord wil alle vorm verarmen
Tot een lichaam zonder ziel of darmen.
  Ik strek mij uit in het woud van jouw haar
Ik strijk het zingen aan van jouw gebaar
Ik draag jouw gloeien hier in mijn handen
Mijn vorm wordt oog, mijn woorden zien elkaar
Jij maakt in mij een wonder verbanden.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

slow day slow


voor m.g.

expo01

Traag is hieromtrent de dag begonnen
Met het tasten naar waar de lijven zijn
Hoe wij in jij & mij nu zijn begonnen
Hoe ik verdwijn in jouw afwezig zijn.
& Toch, de spieren zijn verkrampt in pijn
Omdat zij nog aan streling zijn gehecht
& Het zijden is naast jouw huid niet echt
Het zachte heeft een woord daar opgelegd.
Een lus rond kussen is mijn mond, niets zegt
Hier iets, alles komt vanzelf bij jou terecht.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

asemic pastel #2


"Vergnando talor ch'anchor si taccia"

“Vergnando talor ch’anchor si taccia”

 

dv 2014, pastel on paper, 26x40cm

het buitengaatse


Een buitenissig het
is het, het houdt
geen steek alsof
het ooit. Kijk, al dat,
dit hier & daar

de bladeren zullen domweg
denk ik verschrompelen,
de differente kleuren zullen
indifferent in het grijze van de treinrit
als pils verschalen,

het feest x en y verwordt
resp. zakt weg dan tot een
wegzakkend resp.
weggezakt feest, de steeltjes
verbuigen in versnellende
verfilming naar onderen toe.

Er zit een knak in ongeveer
33% ervan & de bloemblaadjes

ploffen
dof tot rot
op het glazige
stuifzand, de rand
van het toelaatbare
ligt al dagen onzichtbaar
achter ons, de woorden

ondertussen & zomaar moet je
pellen als garnalen wil je er nog
enige zin uit persen: o,

alom alom is het het
een het, een
buitenissig het
is het, het vaart, zie
je, het zeegat uit
& stort zich dra
nog in het
ongewisse. Het
eeuwige dilemma
van de hel bv.:
als je rust, verkool je, als
je snel beweegt, brandt
het eens zo fel (bestel
‘m nu in XML).

Het soort rijm waar
je van kokhalzen gaat,
een belofte achter de
belofte in het derde rayon
der beloftes in het
grootwarenhuis. Het

stabiele deinen van de
kassa in de massa.

dv, 2007

lamp


detachje_alamayouDe liefde is een lamp waaronder al
Het donker zijnde glimt & om ons glooit,
Sensuele schaduw in het klare valt
Van hoe de liefde liefde om ons plooit
& Argwaan bij het afval wordt gegooid.
Wanneer zij slechts heel even heeft gebrand
Bracht zij een eeuwig licht voor ons tot stand
Waarin beweging werd een werveling,
Waarin een hand in hand na hand belandt
& Steeds de hand is van die lieveling.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

pastel asemique #1


001

dv 2014, pastel & litho-crayon on paper, 26x40cm

pas


donkerdamedieperdrab

Ik wou dat ik in u verdwijnen kon
Die gedachte, toen u weg was, toen u
Deed alsof er iets hier, bij ons begon,
De toekomst vol zou zijn van mij & u,
Dat al het zingen ons betrof, maar nu
Ben ik het lied van die gedachte, stil,
Vergeten in het schone dat ik wil.
Ik wou dat ik in u verdwenen was,
Er is het rot, & dan die nare gil.
Er is herinnering, maar niets geeft pas.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

anke veld


mistboom

In de mist, het kleffe dat ik achterlaat,
Ontwervel ik de rug der gedachten,
Mijn ik fileert zichzelf tot op de graat
& De zon brandt door tot waar wij lachten:
Dit is alles wat ik kan verwachten.
Mijn land is in die waan ontstaan, vergaan,
Ik hecht mij niet zo fel aan dit bestaan.
Ik heb haar eeuwigheid als licht in mij
Ik doe haar straks in jou, in mij ontstaan:
Het schone dat ik ken gaat nooit voorbij.

DAPHNE (werktitel) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

witte maan


vierkant_rotateHoe licht het is, hoe elders nooit gebeurt
Hoe jouw hier is, hoe wat niet hier is mij
Verzegelt met jouw zwijgplicht, deze beurt
Hoe eindeloos jij niet ik, ik niet jij
Bent, hoe wij ons raken, niet, ons gewei:
Hoe licht ik ben, hoe jij mij de zon  wordt,
Mij toegeschreven &  mijn lust omgord
Hoe alles in het al verloopt & niets
Zichzelf nog vindt in jou & alles stort
Ineen tot iets, waarin nu heerst jouw niets.

DAPHNE is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

nadien


brds_gr

Als de maan zich schikt naar haar verlangen
& De lust der meiden komt tot diepe rust,
Als de wind weer vol raakt van gezangen
& Als de zee haar stranden streelt & kust
Als al het vuur door liefde is geblust,
Als de nijd door het land is heen gegaan
&  Het leed is uit & om & afgedaan
Als elke zin zich sprakeloos ontkent,
Als woorden in  hun klanken overgaan,
Dan zie ik weer hoe groots & mooi jij bent.

DAPHNE is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

de gang


overal op de gang gaat het teloor. een deur slaat toe, een meute zit mij op de hielen. de duisternis wordt stilaan ondoordringbaar. er schiet een natte kat door mijn benen, of was het wat anders?

redden we het nog? ik wil het jou vragen, mijn hoofd is een bijtende nek. je gilt, er spat bloed op het kleedje, ik probeer nog te zeggen hoe mooi ik dat vind, vond, mijn vingers komen handen tekort.

overal op de gang gaat het teloor. er is tumult, een oude vrouw die naar uien geurt smeekt mij om verlossing, ik strompel kokhalzend verder & verkondig dat je het haar niet mag gunnen, alsjeblief, gun het haar niet.

er is een sissend geluid als van een lont die kronkelend brandt. er is de geur van verschroeid haar.

het leven is gevuld met gaten, op de gang gaat er een schreeuw door mijn keel, overal gaat het teloor.

lexical insight # 6


lexical insight #5


program code:

Human kind is hopelessly addicted to making sense. Especially there where any meaningfulness seems impossible, we often encounter an abundance of attempts to make sense. Lexical Insight: this NKdeE Creative Research Program investigates this  phenomenon. The algorithm is simple:

 • take some ten papers of a note block (the one i used are 9×9 cm)
 • dip your paint brush once in the ink
 • make random marks on each of the papers
 • wait half an hour, have a glass of wine if you like
 • jot down what you see in the ink spots ( sell those on which you can’t see anything, these are pure Art)

open is het Al


isNiets is eindig & open is het Al.
  Exclusief benoemt elk woord het lege,
Diep in zichzelf: het buiten was er al
& Daarin zit, om zichzelf verlegen,
Niets dat eindig is & lang verzwegen.
  Jouw lippen raken vluchtig de mijne
Jouw handen zie ik sierlijk verdwijnen
In ‘t droeve donker van de tederheid.
  Niet met woorden wil ik jou omlijnen,
Mijn strelen opent nu jouw eeuwigheid.

 

DAPHNE (voorheen DIANA) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

lexical insight #4


lexical_insight_004

program code:

Human kind is hopelessly addicted to making sense. Especially there where any meaningfulness seems impossible, we often encounter an abundance of attempts to make sense. Lexical Insight: this NKdeE Creative Research Program investigates this  phenomenon. The algorithm is simple:

 • take some ten papers of a note block (the one i used are 9×9 cm)
 • dip your paint brush once in the ink
 • make random marks on each of the papers
 • wait half an hour, have a glass of wine if you like
 • jot down what you see in the ink spots ( sell those on which you can’t see anything, these are pure Art)

eenvoud


sneeruw

Ik mis jouw lijf, jouw adem in de mijn
& Ook de eenvoud van verstrengeling,
‘t Samenzijn waarin ik kon verdwijnen.
Ik ben in zeeën tijd een drenkeling
& In’t vergane schip verstekeling
Ik mis jouw lach die in mij vrede bracht,
Ik mis jouw huid, jouw haar, jouw hele pracht.
Ik zie de wereld om mij heen vergaan
Het doet mij niets want niets is in mijn macht.
Alleen jouw schoonheid blijft in mij bestaan

DAPHNE (voorheen DIANA) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

алфавит эроти́ческой бе́дности – в


--------v

ваза вновь вторник
(vaas opnieuw dinsdag)

ваш внгка выбор
(uw meisje keuze)

власть вещь весна
(macht ding lente)

tik


lubrification

Hoe alomvattend niet is één gebaar,
Het strelen van haar, de kus op een wang
& Plots is alles hier & zonneklaar:
Het lot verbindt ons onder zachte dwang,
De wereld wijkt & wij zijn naakt & bang.
Ik ben niet hier, jij bent niet langer daar
Wij lossen op in dromen van elkaar.
Er komt geen einde aan dat ogenblik
Jij bent de eeuwigheid waarin ik staar.
Dan breekt de tijd weer aan, een droge tik.

DAPHNE (voorheen DIANA) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

Pedro Alonso Ruiz


Pedro Alonso Ruiz (Bargas, Toledo 1887- Toledo 1941) werd op 28-jarige leeftijd geïnterneerd in een psychiatrisch ziekenhuis in Toledo met een acute psychose. Achtervolgingswanen maakten hem agressief en een gevaar voor zichzelf en de omgeving. Hij bleef geïnterneerd tot hij in 1941 stierf aan een longaandoening. In het ziekenhuis manifesteerde hij zich als een stabiele en gehoorzame patiënt die zelfs werd ingezet als hulpverpleger. Daar kwam ook zijn tekentalent tot bloei.
Van zijn talloze, meestal erg decoratieve tekeningen, gemaakt met (giftige!) anilinekleurtjes publiceerde ene Gonzalo R. Lafora in 1965 bij Editions Sandoz een twaaltal tekeningen op a4 formaat. Dit als vol. 7 in de reeks ‘Psychopathologie De L’Expression. Une Collection iconographique internationale’. Ik kon het kaftje met de reproducties en de bijhorende katern commentaar in de Kringwinkel kopen voor € 0.20.
Ik bespaar u de hemeltergend denigrerende commentaren van voormalig kliniekdirecteur Lafora in de katern en laat de tekeningen van Ruiz voor zich spreken.
Hier is nog een post over Pedro Alonso Ruiz (in het Spaans).

een poort van de "Palacio Puertoyano's" - Inkt , 8,5x12 cm

een poort van de “Palacio Puertoyano’s” – Inkt , 8,5×12 cm

“Une petite bourrique” – Anilinekleurtjes, 14×16 cm
"Une petite bourrique" - Anilinekleurtjes, 14x16 cm

“Une petite bourrique” – Anilinekleurtjes, 14×16 cm

Pauw, aniline, 13,5x21 cm

Pauw, aniline, 13,5×21 cm
zonder titel, aniline, 9,5x14,5cm
zonder titel, aniline, 9,5×14,5cm
zonder titel, aniline, 11x15,5 cm

zonder titel, aniline, 11×15,5 cm

zonder titel, aniline, 13x19 cm

zonder titel, aniline, 13×19 cm

zonder titel, 30x42 cm

zonder titel, 30×42 cm

zonder titel, aniline, 44x31 cm

zonder titel, aniline, 44×31 cm

Un cheval attaché à une crèche, aniline, 21x16 cm

Un cheval attaché à une crèche, aniline, 21×16 cm

zonder titel, aniline, 42x29 cm

zonder titel, aniline, 42×29 cm

la mouche aveugle, aniline, 20,5x30 cm

la mouche aveugle, aniline, 20,5×30 cm

zonder titel, aniline, 30x43 cm

zonder titel, aniline, 30×43 cm

hemel & aarde


vrij naar Zhuang Zi
voor t.k.

too_offold

niets is eerst & daarin al het ene
& naamloos is het al er zonder vorm.
  hier de kracht is van het al het gene
goed is daar, in het stille oog van storm:
het lot dat troost, maakt alles uniform.
  licht verwekt rivieren in de dingen:
hoor de dingen van de dingen zingen!
  ons lichaam haakt die zinnen in elkaar
ik kus haar bloeien, zij is seringen,
haar veelvoud van mijn al is één gebaar

DAPHNE (voorheen DIANA) is een reeks van 449 dizains, een hedendaagse herschikking van de Délie van Maurice Scève, een werk, verschenen in 1544, dat op haar beurt veelvuldig verwijst naar de 366 canzioniere (del vario stile) van Francesco Petrarca’s grote Liedboek. Een dizain, in de strikte vorm die Scève (en ook ik nu) hanteerde, bestaat uit tien verzen van tien lettergrepen in een vast rijmschema (ababbccdcd)

алфавит эроти́ческой бе́дности – б


dv 2014, bister and ink on paper 26x20 cm

dv 2014, bister and ink on paper 26×20 cm

бог   белй блеск
(god wit licht)

берег быстро букет
(oever snel boeket)

бронза бура бюст
(brons storm buste)

cathedral proverbs


Slimies:  you get to see them everyday, next to the loads of selfies. Slimies are beautiful, lovely pictures with some ‘deep wisdom’ written on them in a nice, comforting type font. These pictures beg you to like them, share them, perhaps your friends will not like you anymore if you don’t. The amount of pseudo-philosophical crap of this kind floating like plastic garbage on the waves of the social networks has reached gigantic proportions. Knowing that it requires many times more effort to remove information that to create it, it seems inevitable that all intellectual insight will soon be for ever covered under an impenetrable layer of slime, utterly infertile philosophical manure.

Cathedral Proverbs is a NKdeE Creative Research & Developement Program investigating whether a vertical cutting move is still possible to air our smothered thinking, we all of us condemned to our status of  Virtual Individual of the Last Time (ViLT). The Cathedral Proverbs program uses the same principles and techniques as the Slimies do, but however misleadingly slimy in it’s wording, their content is 100% orthodox Neo-Cathedral.

Please enjoy Cathedral Proverb #2 posted to Facebook on 02/18/2014 o@ 20:41 :

NKDEEproverb002

kathedraalspreuken


U ziet ze dagelijks: mooie, lieftallige prentjes met daarop in een fraai en dus braaf lettertype één of andere ‘diepzinnigheid’. Je behoort dan ‘aja’ te zeggen, want het is ‘waar’ & dus dien je het te leuken en/of te delen. De hoeveelheid pseudo-filosofische crap van die aard die de sociale netwerken teisteren, neemt ondertussen gigantische proporties aan. Aangezien het exponentieel veel meer moeite kost om informatie te verwijderen dan om ze aan te maken, geraken we aldus dieper & dieper onder de ondoordringbare laag slijm, wijsgerige drek zonder enige fertiliteitswaarde.

Het NKdeE Creatief Research & Development programma ‘kathedraalspreuken’ onderzoekt of een haakse snijbeweging in deze stroom lucht kan geven aan het versmoorde denken der Virtuele Individuen van de Laatste Tijd (ViLT). We gebruiken dezelfde principes, maar de inhoud is, hoe misleidend slijmerig verwoord ook,  orthodox Neo-Kathedraals.

Ziehier de eerste kathedraalspreuk, gepost op 17/02/2014 om 21u18:

NKDEEproverb001

Leuken en Delen die handel!

lexical insight #3


lexical_insight_003

lexical insight #2


Human kind is hopelessly addicted to making sense. Especially there where any meaningfulness seems impossible, we often encounter an abundance of attempts to make sense
Lexical Insight: this NKdeE Creative Research Program investigates this  phenomenon. The algorithm is simple:

 • take some ten papers of a note block (the one i used are 9×9 cm)
 • dip your paint brush once in the ink
 • make random marks on each of the papers
 • wait half an hour, have a glass of wine if you like
 • jot down what you see in the ink spots ( sell those on which you can’t see anything, these are pure Art)

Here are the second series:


lexical_insight_002

lexical insight #1


De menselijke soort is hopeloos verslaafd aan zingeving. Net daar waar er totaal geen sprake kan zijn van enige betekenis, zien we vaak een wildgroei aan zingeving.
Lexical Insight: dit NKdeE Creatief Research Programma onderzoekt dit gegeven. Het algoritme is simpel:

 • neem een tiental blaadjes van een notablok (deze zijn 9×9 cm)
 • dip een penseel 1 x in de inktpot
 • maak op elk van de papiertjes willekeurige penseelstreken
 • wacht een half uur, neem desgewenst een glas wijn
 • noteer op de blaadjes wat je ziet in de inktvlekken (gooi die waar je absoluut niks inziet weg, die zijn zuiver zinloos)

Ziehier de eerste resultaten.


lexical_insight_001

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 146 andere volgers